Nemščina poleg angleščine predstavlja enega izmed najpomembnejših svetovnih jezikov, ki bi ga moral obvladati. Velikokrat rečemo, da je znanje angleščine obvezno, a prav znanje in učenje nemščine pa predstavlja velik plus. Slednje velja tako za otroke kot tudi za odrasle. Nemščina je vsekakor eden izmed tujih jezikov, ki je znan po svojih dolgih besedah in slovnici, ki je za marsikoga trd oreh.

Zato je pravilno učenje nemščine in postopno usvajanje besedišča tako velikega pomena. Klasični tečaji nemščine temu sicer pripisujejo precejšen pomen, vendar pa usvajanje znanja ne poteka na naraven način. Tradicionalen tečaj nemščine je tako veliko manj učinkovit kot pa denimo metoda superlearning – učenje nemščine v alfa stanju.

Nemščina - superlearning

Učenje nemščine na naraven način

Nemščina kot taka ni preprosta, zato bi moralo biti učenje nemščine naravnano k podajanju snov na čim bolj naraven oz. spontan način. Slednje zagovarja denimo tudi metoda superlearning – učenje nemščine v alfa stanju –, ki jo med drugim nudimo nudi pri podjetju Karnion. Kako pa takšen tečaj nemščine pravzaprav izgleda? Nemščina, njeno besedišče, struktura jezika in slovnica se usvajajo na postopen način, in sicer prek poslušanja. Poslušanju oz. t. i. inputu pa sledi ponavljanje oz. pogovor. V Karnion holističnem centru, se omenjena procesa izmenjujeta, kar zagotavlja dinamičnost, ki pa deluje.

Tečaji nemščine, ki so intenzivni, a učinkoviti

S pomočjo metode superlearning – učenja nemščine v alfa stanju – je učenje nemščine preprosto in ne predstavlja več neprijetnega opravila. Nemščina pa na ta način postane jezik, ki ga lahko obvladamo v relativno kratkem času. V okviru tradicionalnega tečaja nemščine se nemščina resda usvaja postopoma, vendar pa to nemalokrat poteka zelo počasi. Nemščina s pomočjo metode superlearning – učenja nemščine v alfa stanju – pa je ne le sproščujoča, temveč usvajanje snovi poteka hitro. V primerjavi z drugimi metodami in tečaji nemščine se tuji jezik tu usvoji kar štirikrat hitreje.

Učenje nemščine v alfa stanju

Tečaji nemščine po metodi superlearning

Za učenje v alfa stanju ste najbrž že slišali, vendar o njem ne veste prav veliko. Dejstvo je, da gre za preverjeno metodo učenja tujega jezika v umirjenem, t. i. alfa stanju, pri čemer se uporabi tehnologija možganskega spodbujevalnika z rumeno svetlobo. Nemščina, angleščina in drugi tuji jeziki se na ta način usvajajo v popolnoma umirjenem stanju, brez kakršnegakoli stresa.

Poleg tega ta metoda v primerjavi s tradicionalnimi tečaji nemščine zagotavlja hitrejši napredek: v samo štiridesetih urah namreč lahko osvojite snov dvestotih ur konvencionalne metode. Nemščina se pri tem usvaja s pomočjo poslušanja in možganskega spodbujevalnika. Slednji z rumeno svetlobo zniža frekvenco možganskega delovanja, aktivira naš dolgoročni spomin in nas ohranja v stanju pozornosti. Tovrsten tečaj nemščine po metodi Superlearning – učenjem nemščine v alfa stanju – nudi popolno sproščenost in usvajanje novega znanja v enem.

Učenje nemščine - tečaji

Metoda superlearning – učenje nemščine v alfa stanju

V skladu z metodo superlearning se nemščina torej najprej usvaja s poslušanjem v popolnoma umirjenem alfa stanju. Gre za t. i. antistresno terapijo, kjer se s pomočjo monitoringa ves čas spremlja stanje, v katerem se nahajate. Tovrsten tečaj nemščine je zato primeren za vse tiste, ki si želijo učinkovitega, hitrega in kakovostnega učenja nemščine v sproščenem okolju. Učenje nemščine v okviru takšnih tečajev nemščine je resda intenzivno, vendar po njem nismo utrujeni.

Tečaj nemščine in antistresna terapija

Imate prenatrpan urnik, a se kljub temu želite naučiti tujega jezika, denimo nemščine? Učenje je lahko zabavno in poteka na naraven način, in sicer s pomočjo metode superlearning – učenja nemščine v alfa stanju. Nemščina, ki je mnogim trn v peti, se po tej metodi dr. Lozanova usvoji bistveno hitreje, tečaj nemščine pa mine kot bi mignili. Tečaji nemščine, ki jih nudi center Karnion, so kakovostni in zajemajo 40 ur v treh tednih. Izpolnite kontaktni obrazec na naši spletni strani in rezervirajte termin za brezplačni preizkus.

Tečaj nemščine - superlearning