Sončna elektrarna je neprecenljivi lasten vir energije, v teh nestabilnih časih, ko se zadeve okrog energentov nenehno zaostrujejo in so napovedane njihove omejitve ter neslutene podražitve. Mogoče jo je postaviti na vsako streho in druge površine, edini pogoj je, da je obrnjena na jug, jugovzhod ali jugozahod.

Naložba v sončno elektrarno se hitro povrne in prinaša velike prihranke ter je varna, zato je to z ekonomskega vidika zelo smotrna odločitev, dodatna podpora pa je sofinanciranje državnega EKO sklada. Poleg tega ste s tem, da ste samooskrbni z energijo, neodvisni od nihanja cen velikih distributerjev. Zasebna sončna elektrarna višek elektrike lahko odda v distribucijsko omrežje ali zasebni shranjevalnik, odkup elektrike iz sončne elektrarne pa lahko opravi dobavitelj električne energije.

Da pa bo sončna elektrarna učinkovito delovala, jo mora projektirati in postaviti visoko usposobljen izvajalec. Takšen je podjetje EPEU d. o. o., ki postavi sončno elektrarno na ključ in ob tem ponuja številne prednosti.

Sončna elektrarna višek elektrike

Ne le postavitev temveč tudi odkup elektrike iz sončne elektrarne

Podjetje EPEU d. o. o. je z vami vse od ideje in želje po samooskrbi z obnovljivim virom energije – soncem. Strokovni sodelavec pride k vam na brezplačni ogled in vam svetuje ter pripravi oceno višine stroškov za postavitev sončne elektrarne na ključ.

Če se odločite za projekt, vam pred montažo uredijo vso dokumentacijo in vam naložbo z zelo ugodnim financiranjem naredijo še dostopnejšo. Za celotno življenjsko dobo sončne elektrarne se ob postavitvi še zavežejo, da vam bodo opravljali potrebna vzdrževalna dela. Ker vgrajujejo visoko kakovostne sončne celice, bo sončna elektrarna dolgo brezhibno delovala.

Omenjeno podjetje je tudi dobavitelj električne energije in se ukvarja z njenim trgovanjem, ob tem pa postavlja lastne vire elektrike ter k temu spodbuja širšo skupnost – lastnike hiš ter podjetja. S tem ko vam postavijo sončno elektrarno, tako postanete tudi del njihove energetske skupnosti.

Doslej imajo za sabo že 500 uspešnih projektov – zgrajenih sončnih elektrarn na ključ.

Sončna elektrarna na ključ

Sončna elektrarna višek elektrike – kdaj se naložba povrne in ali se res splača?

Kako zelo donosna je naložba v sončno elektrarno, pokaže preprost izračun: kakovostne sončne celice, kakršne vgrajuje omenjeno podjetje imajo življenjsko dobo od 25 do 30 let, celotna naložba pa se povrne prej kot v 10 letih. Mesečni prispevki za električno energijo so omejeni le še na plačevanje priključne moči, kar pomeni, da so računi nižji za 75 %.

Pri tem velja omeniti, da imajo izpopolnjene sončne celice velik izkoristek tudi v manj idealnih razmerah, ko je oblačno in so v senci. Prav zato se za to modro investicijo odloča vedno več naročnikov in tudi drugod po Evropi narašča število tistih, ki želijo postati samooskrbni z obnovljivimi viri energije ter s tem prispevati ne le k lastni dobrobiti, ampak k nižjemu ogljičnemu odtisu in varovanju planeta.

Odkup elektrike iz sončne elektrarne

Odkup elektrike iz sončne elektrarne – sončna elektrarna na ključ je prava izbira

Pri samooskrbi s sončno energijo je nujno dimenzionirati sončno elektrarno tako, da bo okvirno pokrivala vse vaše potrebe in vam elektrike ne bo treba dokupovati. Ta izračun naj vam opravi strokovnjak. Če pride do viškov, sončna elektrarna višek elektrike odda v hranilnik in jo lastnik uporabi kasneje, ali pa jo odda v omrežje.

Doslej je pri nas veljal sistem net metering, po novem pa se uveljavlja odkup elektrike iz sončne elektrarne, kar do zdaj ni bilo mogoče. Tako novi predlog zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije, omogoča lastniku, da ponudi viške na trgu in se dogovori za odkup elektrike iz sončne elektrarne prek dobaviteljev električne energije in po pravilih medsebojne izmenjave.

Če lastnik sončne elektrarne višek elektrike proda, mu zaradi odkupa elektrike iz sončne elektrarne, ki jo ima za samooskrbo, ni treba ustanoviti podjetja. Prodaja in proizvajanje viškov elektrike pa vendarle ni osnovni namen samooskrbnih sončnih elektrarn, poleg tega je moč sončne elektrarne za samooskrbo omejena.

Samooskrbna sončna elektrarna na ključ