Kategorija: Delo in Dom Page 1 of 2

delo od doma

Delo od doma in prednosti zaposlitve za polovični delovni čas

Delo od doma je bilo pred pandemijo skorajda nepredstavljivo. Nato se je življenje ustavilo in podjetja so bila primorana najti nove rešitve – tudi s pomočjo kadrovskih agencij. Delo od doma in zaposlitev za polovični delovni čas sta tako postala nekaj vsakdanjega, prenekatera podjetja pa so hitro sprejela prednosti, ki jih tak način dela prinaša. Medtem, ko so se zaposleni odrekli zamudni vožnji ter vzpostavili ravnovesje med zasebnim življenjem in službo, so za podjetja prednosti malce drugačne.

Mnoge raziskave so namreč pokazale, da delo iz domačega kavča poskrbi za večje zadovoljstvo, kar vpliva na manj bolniške odsotnosti ter znižanje organizacijskih stroškov. Zadovoljstvo je ključnega pomena, saj poskrbi za večjo zavzetost in motiviranost. Ste vedeli, da delo iz udobja doma in zaposlitev (4 ure) za polovični delovni čas izboljšata učinkovitost in produktivnost?

kadrovska agencija

Zakaj so delavci, ki delajo od doma bolj produktivni?

Delo od doma je na presenečenje premnogih šefov poskrbelo za večjo produktivnost. Čeprav delo na daljavo precej spremeni urnik, način dela in prostor prinašata manj prekinitev, stresa in motenj. Delavci so s takšnim načinom pridobili svobodo pri:

 • Pripravi in strukturi dneva

To pomeni, da so svoj dan organizirali glede na svojo produktivnost in ne na delovni čas. Nismo vsi jutranji ljudje in določeni so produktivnejši šele po 12. uri. Namesto, da bi zapravljali čas in s težavo opravili delo do 12. ure, se delovni čas preprosto spremeni. S tem se dokonča več nalog in zadolžitev.

 • Načrtovanju sestankov

Bodimo iskreni. Vsi smo že sedeli na sestanku, ki bi brez težav lahko bil zajet v e-mail sporočilu. Delo na daljavo je poenostavilo določene procese. Zaposleni so dobili priložnost, da se na pomemben sestanek pripravijo v miru, podjetja pa preprostejšo organizacijo dela in jasnejša navodila preko e-mailov.

 • Oblikovanju svojega delovnega prostora

Zaposlitev na daljavo dopušča, da si zaposleni delovni prostor uredijo po svojih željah. Čeprav podjetja vse bolj skrbijo za okolje, v katerem se nahajajo delavci, ni nujno, da se v teh prostorih vsi počutijo enako dobro. Nekateri posamezniki so nadvse uspešni v dinamičnem okolju, obkroženi s številnimi sodelavci. Drugi se najbolje osredotočijo v mirnem okolju, brez motenj. Takšna ureditev dela poskrbi, da si lahko vsak zaposleni uredi svoje okolje tako, da je zanj najbolj udobno in učinkovito.

 • Odmorih

Odmori so nekdaj bili čas, ko so sodelavci poklepetali, kaj pojedli in se okrepčali s pijačo. Pri delu od doma pa odmori predstavljajo pomemben čas, ki zaposlenemu omogoča, da se sprosti s predvajanjem najljubše glasbe ali hitrim sprehodom po svežem zraku. Prav tako mu omogočajo boljše ravnovesje med službo in zasebnim življenjem. Gora perila in sesanje tako ne bosta več opravili, ki ga čakata ob prihodu domov, temveč nekaj, kar bo hitro urejeno med kratkim odmorom.

Kadrovska agencija Dekra Zaposlitev d.o.o. in menedžment človeških virov

Kadrovska agencija pomaga podjetjem zapolniti prosta delovna mesta z najustreznejšim kadrom. Seveda pa njihova dejavnost ni zgolj iskanje novega kadra, temveč podjetjem pomagajo tudi pri lažjem opravljanju njihove primarne dejavnosti. Agencijsko delo namreč poleg menedžmenta človeških virov vključuje še:

 • Sklepanje pogodb
 • Urejanje administrativnih, računovodskih in pravnih del
 • Izvajanje programov prezaposlovanja (outplacement)
 • Izvajanje projektov priprave sistemizacije
 • Coachinge vodij
 • Ocenjevanje delovne uspešnosti in nagrajevanja
 • Treninge mehkih veščin
 • Sociometrična testiranja

Poleg vseh zgoraj navedenih dejavnosti pa kadrovska agencija izvaja še ostale projekte in programe s področja upravljanja človeških virov. Ti so za najboljše rezultate posebej prilagojeni potrebam posamezne organizacije. Najem agencije podjetju omogoča stroškovno in časovno učinkovitost ter popolno predanost primarni dejavnosti. S HR agencijo si zagotovi strokoven in zanesljiv kader, ki se bo skladal z vizijo, vrednotami in cilji podjetja.

menedžment človeških virov

Zaposlitev za polovični delovni čas in pravice zaposlenega

Zaposlitev za polovični delovni čas je z delom od doma postala nekaj povsem normalnega. Pogodba za polovični delovni čas je točno to, kar si predstavljate – zaposlitev za 4 ure. Dvajseturni delovnik so včasih opravljali le tisti, ki zaradi določenih omejitev niso mogli oddelati vseh 8 ur, študentje, najstniki in upokojenci. Danes je pogodba za polovični delovni čas nekaj povsem normalnega, saj zaposlenim in delodajalcem omogoča večjo prilagodljivost.

V kolikor dela 4 ure na dan od ponedeljka do petka, zaposlenemu pripada povračilo stroškov za malico ter 15-minutni odmor. Prav tako mu pripada polni dopust ter polna vrednost obveznega prevoza (če dela ne opravlja od doma). Delodajalci lahko s pogodbo za polovični delovni čas najamejo strokovnjake za naloge, za katero ne potrebujejo polnih 8 ur. Najpogosteje so to računovodske ali administrativne storitve. Tudi zaposleni imajo precej koristi od polovičnega delovnega časa. Popolna prilagodljivost delovnega mesta in delo od doma ne prinaša le dodatnega zaslužka, temveč zaposlenemu omogoča:

• Zbiranje delovnih izkušenj
• Vzporedno študiranje
• Delo na zasebnih projektih
• Dobrodelno udejstvovanje
• Pridobitev novih zaposlitvenih možnosti
• Manj stresa ter ohranjanje duševnega in telesnega zdravja
• Dodaten čas za družino in prijatelje
• Prihranek stroškov in časa, porabljenega za prevoz

Seveda pa je takšna zaposlitev po navadi časovno omejena in se po poteku pogodbe zaključi. Možnost je, da se podaljša, a le za obdobje dveh let, nato se mora zaposlitev spremeniti v zaposlitev za nedoločen čas.

zaposlitev 4 ure

zaposlitev 4 ure

Zaposlitev za 4 ure ima številne prednosti, a tudi nekaj slabosti

Zaposlitev za 4 ure je v bistvu zaposlitev za polovični delovni čas. Vseeno pa kot zaposlitev za polovični delovni čas štejejo tudi druge oblike krajšega delovnega časa. Na takšen način se šteje tudi, ko gre za delo, ki traja, na primer, 1 uro ali 15 ur na teden, pa tudi, denimo, 30 ur na teden.

Nekoliko poenostavljeno bi torej lahko rekli, da kot zaposlitev za polovični delovni čas šteje vsaka, ki traja manj kot 40 ur na teden.

zaposlitev za polovični delovni čas

 

Zakaj se odločamo za zaposlitev za krajši delovni čas?

Če to odgovarja tako delodajalcu kot delavcu, se lahko dogovorita za zaposlitev za 4 ure.

Delodajalci se za takšen dogovor odločajo iz različnih razlogov. Največkrat zato, ker je obseg dela, za katerega iščejo delavca, manjši kot 40 ur na teden. Včasih pa enostavno zato, ker na takšen način želijo povečati produktivnost delavca.

Delavci se za takšne dogovore, na drugi strani, odločajo predvsem zaradi določenih omejitev, kot sta invalidnost ali nega otroka do 3. leta starosti. Včasih pa zgolj zato, ker jim zaposlitev za 4 ure bolj odgovarja, saj prinaša manj obremenitve, kot klasična oblika dela.

agencija za zaposlovanje

 

Zaposlitev za polovični delovni čas delavcu prinaša praktično enake pravice

Ne glede na to, da nek delavec podpiše pogodbo za zaposlitev za 4 ure, mu pripadajo praktično vse pravice, kot delavcu za polni delovni čas. Res pa je, da so nekatere med njimi sorazmerno prilagojene trajanju delovnega časa.

Zaposlitev za 4 ure: katere pravice so popolnoma enake?

Kot rečeno, prinaša praviloma enake pravice in obveznosti, ki izhajajo iz pogodbe o zaposlitvi, kot zaposlitev za polni delovni čas. Možnost koriščenja sorazmernega deleža pravic za polovični delovni čas je le tam, kjer govorimo o deljivih pravicah (in obveznostih). Ko pa govorimo o pravicah (in obveznostih), ki jih ni mogoče deliti, so te enake, kot pri zaposlitvi za polni delovni čas.

Pravice, ki so popolnoma enake, so:

 • pravica do letnega dopusta,
 • potni stroški za prevoz na delo in z njega
 • ter možnost sodelovanja pri upravljanju in odločanju.

Zaposlitev za 4 ure: katere pravice so deljive?

Seveda pa je narava zaposlitve za 4 ure takšna, da se nekatere pravice (in obveznosti) lahko uveljavlja le v sorazmernem deležu.

Takšne pravice so:

 • pravica do izplačila letnega regresa,
 • plačilo za opravljeno delo, če ni drugače opredeljeno v pogodbi,
 • odpravnina ob odhodu v pokoj
 • ter pokojninska doba.

Izjeme, ki se dotikajo zaposlitve za polovični delovni čas

Večina pravic (in obveznosti) je torej enaka, kot pri zaposlitvi za polni delovni čas. Nekatere pravice in obveznosti pa so odvisne od tega, koliko dni bo delavec dejansko opravljal delo.

Če bo delal 5 dni na teden po 4 ure na dan, bosta pravici do povračila stroškov za malico in odmor za malico enaka, kot pri zaposlitvi za polni delovni čas, le da bo odmor trajal 15 minut, namesto pol ure. V primeru, da gre za krajšo obliko dela, torej, da delavec dela manj kot 4 ure na dan, mu malica in odmor za malico ne pripadata. Odstopanja so tudi pri koriščenju dopusta.

Včasih so poseben primer tudi potni stroški. Do odstopanja pride takrat, ko ima delavec pogodbo o zaposlitvi za polovični delovni čas, vendar ne gre za klasično zaposlitev za 4 ure. To pomeni, da bo, če bo delavec delal manj kot 5 dni na teden, dobil povračilo potnih stroškov le za tiste dni, ko bo dejansko prišel na delovno mesto.

Več o zaposlitvi za 4 ure oziroma zaposlitvi za polovični delovni čas vam lahko povedo tudi v agenciji za zaposlovanje Dekra.

kadrovska agencija

nadstrešek

Polikarbonat plošče in polikarbonatna kritina za idealen nadstrešek

Nadstrešek za teraso ali balkon? Morda za zaščito avtomobila? Ali manjši nadstrešek pred vhodom v hišo?

Ne glede na to, kaj je primarni razlog za to, da vas zanima izdelava nadstreška, se verjetno sprašujete, kateri material je najboljši. Pri tem vam je najverjetneje pomemben tako funkcionalni kot estetski vidik.

Kako torej izbrati najustreznejšo kombinacijo materialov, ki bo resnično skladna z vsemi vašimi pričakovanji?

polikarbonat plošče

 

Montažni nadstrešek ali izdelava nadstreška po meri?

V osnovi imate dve možnosti. Prva možnost je montažni nadstrešek, ki je izdelan serijsko. To pomeni, da ga morate le še postaviti oziroma montirati. Druga opcija pa je izdelava po meri, kjer imate seveda bistveno več svobode. Dimenzije so lahko povsem prilagojene vašim potrebam, ne glede na to ali bo šlo za nadstrešek za avto, teraso ali za zaščito vhoda. Podobno pa velja za materiale.

Izdelava po meri vam tudi tu dopušča več svobode, saj lahko izberete poljubno kombinacijo materialov, s čimer je mogoče doseči želeno stabilnost in funkcionalnost, hkrati pa želeni estetski učinek.

Izdelava nadstreška po meri je zaradi naštetih razlogov praviloma boljša možnost. Cena bo verjetno nekoliko višja od cene, ki bi jo plačali, če bi se odločili za klasični, serijsko izdelan montažni nadstrešek, vendar bo končni rezultat bistveno boljši.

 

Izdelava nadstreška iz lesa ali kovine?

Ena od najpomembnejših odločitev, ki vas čakajo, je izbira materiala za osnovno oziroma nosilno konstrukcijo. Ali je bolj smiselna izdelava nadstreška iz kovine, na primer iz aluminija, ali je boljši lesen nadstrešek?

Obe možnosti imata določene prednosti. Nadstrešek iz lesa poskrbi za malce bolj tradicionalen estetski učinek, ki je bližje klasični gradnji, kovina pa učinkuje bolj moderno, minimalistično.

Odločitev je zato v veliki meri odvisna od vaših estetskih preferenc in zunanje zasnove vašega doma. Zelo pomembno je, da nadstrešek ne deluje kot tujek, ampak da se nevsiljivo zlije z okolico. Pri tem upoštevajte, da je vzdrževanje lesa nekoliko zahtevnejše. Potrebna je namreč ustrezna nega, saj je les bolj občutljiv na vlago in druge neugodne dejavnike (če predpostavimo, da je druga možnost kovina, ki je odporna na rjo).

Les boste morali vsakih nekaj let pobarvati, obrusiti ipd. Po drugi strani pa je pri kovinski konstrukciji potrebno zgolj osnovno čiščenje, če na primer opazite, da se je na njej nabralo precej prahu.

Ne glede na to, za katero od možnosti se odločite, je nujno, da je za nosilno konstrukcijo izbran karseda kakovosten, trpežen material, ki bo uspešno kljuboval zobu časa.

Hkrati je pomembno, da je izdelava izredno precizna, predvsem ko gre za dimenzije. Tako je nujno, da izvedbo zaupate izkušenemu ponudniku, ki bo poskrbel za resnično kakovostno izdelavo, nato pa seveda še za profesionalno montažo.

polikarbonatna kritina

 

Kakovostna polikarbonatna kritina je izjemno trpežna

Medtem ko je pri izbiri materiala za osnovno konstrukcijo več dilem, se zdi izbira materiala za kritino preprostejša. Ena od najboljših izbir so nedvomno polikarbonat plošče, saj jih odlikuje izjemna trpežnost. Polikarbonatna kritina je posledično odporna na mehanske obremenitve. To med drugim pomeni, da ji do živega ne bo prišla niti toča.

Zaradi robustnosti bi bilo upravičeno domnevati, da gre za precej težek material, vendar je resnica nasprotna. Svojevrstna prednost, ki odlikuje polikarbonat plošče, je namreč prav spoj nizke teže in trpežnosti.

Ker gre za lahke plošče, je obdelava enostavnejša kot pri težjih materialih. Posledično je možna natančna prilagoditev – z vidika oblike in z vidika dimenzij. Nizka teža plošč pa bo obenem poenostavila montažo.

Nadstrešek, pri katerem je uporabljena polikarbonatna kritina, je lahko postavljen nadpovprečno hitro, kar velja celo za večje izvedbe. Tako gre za rešitev, ki pride v poštev tudi v primeru, da se vam malce bolj mudi.

montažni nadstrešek

 

Polikarbonat plošče odlikuje odpornost na UV-žarke

Kot najverjetneje veste, so polikarbonat plošče v osnovi transparentne. To pomeni, da kritina, izdelana iz tovrstnih plošč, prepušča precej svetlobe. Če vas zanima predvsem izdelava nadstreška za avto, se najverjetneje sprašujete, kako to vpliva na barvo vozila. Morebitna skrb je povsem odveč.

Polikarbonatna kritina sicer prepušča sončno svetlobo, zato je med drugim zelo priljubljena izbira za izdelavo rastlinjakov, vendar ne prepušča ultravijoličnih sončnih žarkov. Bledenje barve avtomobila pa je običajno povezano prav z izpostavljenostjo ultravijolični svetlobi.

Polikarbonatna kritina bo torej učinkovito zaščitila barvo vozila pred bledenjem. Odpornost na ultravijolične žarke bo obenem preprečila rumenenje same kritine, zato bo potrebno zgolj minimalno vzdrževanje, kar je še ena od pomembnih odlik, s katerimi se ponaša polikarbonatna kritina.

Kljub minimalnemu vzdrževanju ostaja njen videz praktično nespremenjen, posledično pa ni nevarnosti za to, da bi skazila okolico vašega doma. Ne bo se vam torej treba ukvarjati s pranjem kritine in podobnimi opravili.

Ko gre za nadstrešek, to sicer ni posebej pomembno, toda kljub temu naj za konec omenimo še eno od kvalitet, ki odlikujejo polikarbonat plošče. V mislih imamo odlične izolacijske lastnosti. Prav to je eden od najpomembnejših razlogov, zaradi katerih se tovrstne plošče pogosto uporabijo za vrtni rastlinjak ali svetlobne kupole. Hkrati pa gre za priljubljeno vrsto kritine za zimske vrtove.

izdelava nadstreška

rastlinjaki

Za optimalno rast vaših rastlin izberite polikarbonatne rastlinjake!

Rastlinjaki so odlična ideja pri gojenju rastlin, saj poskrbijo za to, da naša zelenjava in druge rastline odlično uspevajo tudi v manj ugodnih vremenskih razmerah. Različne vremenske razmere lahko uničijo naš pridelek, zato je potrebno rastline dodatno zaščititi pred zunanjimi vplivi.

Polikarbonatni rastlinjaki omogočajo hitrejšo in boljšo rast naših rastlin. Pri nakupu moramo izbrati tistega, ki je izdelan iz najkakovostnejših materialov. Pri tem priporočamo nakup rastlinjaka iz polikarbonata, saj je to material z odličnimi lastnostmi in številnimi prednostmi.

polikarbonatni rastlinjaki

 

Polikarbonatni rastlinjaki

Polikarbonatni rastlinjaki so zagotovo najboljša izbira, kadar potrebujemo trpežen rastlinjak z dolgo življenjsko dobo. Rastlinjaki iz polikarbonatnih plošč vzdržujejo primerno raven temperature in zagotavljajo uravnoteženo izpostavljenost rastlin sončni svetlobi. S tem omogočajo optimalne pogoje za rast naših rastlin.

Pri gojenju rastlin v rastlinjakih se moramo zavedati, da pridelek za uspevanje poleg vode in hranilnih snovi potrebuje tudi zadostno količino toplote in svetlobe. Polikarbonatne plošče poskrbijo za odlično toplotno izolacijo, poleg tega pa prepuščajo veliko naravne svetlobe. Sončna svetloba pri tem sicer pronica skozi material, ne pronicajo pa tudi škodljivi ultravijolični žarki.

Ena glavnih prednosti polikarbonata je ta, da je odporen na UV-sevanje, kar pomeni, da ne prihaja do rumenjenja materiala, kar bi oviralo nemoten prehod svetlobe do rastlin.

Za doseganje čim boljše toplotne izolacije priporočamo uporabo večslojnih polikarbonatnih plošč za rastlinjake večjih debelin. Ena glavnih prednosti takšnih rastlinjakov je tudi izjemna odpornost na mehanske obremenitve oziroma udarce, kar pomeni, da ni nevarnosti, da bi prišlo do poškodb pridelka v primeru toče.

rastlinjaki polikarbonat

 

Kaj je polikarbonat?

Vas zanima, zakaj se odločiti za vse bolj priljubljene rastlinjake iz polikarbonata? Cena je zagotovo pomemben dejavnik pri tej odločitvi, vendar obstaja še veliko drugih dejstev, ki govorijo v prid uporabi polikarbonatnih plošč. Gre za visoko zmogljive in oblikovno izredno stabilne plošče.

Njihova glavna lastnost je ta, da so izjemno odporne na temperaturo in udarce, in imajo dobre izolacijske lastnosti. Poleg tega je polikarbonat izredno trden material, zato ga zelo lahko režemo ter nameščamo tako, da kar najbolj ustreza našim zahtevam in potrebam.

Polikarbonat je močan termoplastičen material, ki je lepega izgleda, odporen, prilagodljiv in tudi cenovno dostopen. Na trgu velja za enega izmed najbolj trpežnih in fleksibilnih materialov, ki je zaradi svojih izjemnih lastnosti široko priljubljen tako na področju domače rabe kot tudi pri različnih industrijskih aplikacijah.

Uporablja se ga predvsem za razne nadstreške (za teraso, avto, vhod, balkon), vrtne hiške, paviljone itd. Prednosti je veliko:

–           lahek material

–           izjemna odpornost na udarce

–           močna in trpežna struktura

–           odpornost na vse vremenske vplive, vključno z UV-žarki in ostalimi vrstami sevanj

–           odlično prepuščanje naravne svetlobe

–           zaščita pred razbarvanjem

–           cenovna dostopnost

Polikarbonatne plošče slovijo po svojem elegantnem, modernem videzu in nizki teži. Lastnosti, kot so estetika, odpornost na ultravijolične žarke, dolga življenjska doba in ognjevarnost, pa so le še nekatere od mnogih, ki govorijo v prid uporabe polikarbonatov. Gre za vsestranski material, nad katerim zagotovo ne boste razočarani.

polikarbonatne plošče za rastlinjake

 

Polikarbonatni rastlinjaki podjetja MS Viscom

Danes se vse več ljudi posveča gojenju lastne zelenjave in sadja. Da bo vaš pridelek uspeval hitro in učinkovito, priporočamo nakup polikarbonatnih plošč za rastlinjake. Trenutno je zagotovo najboljša izbira polikarbonatni rastlinjak, saj gre za izjemno trpežen in odporen material, ki omogoča odlične pogoje za uspevanje in rast naših rastlin.

V primeru kakršnih koli vprašanj v zvezi z nakupom vrtnega rastlinjaka ali polikarbonatnih plošč za rastlinjake, se lahko obrnete na strokovnjake v podjetju MS Viscom, ki vam bodo z veseljem svetovali in pomagali pri izbiri najbolj primernega za vas.

rastlinjaki cene

pametna hiša

Pametna hiša je udobna, varna in varčna

Pametna hiša je intuitivni pametni dom s pametnimi inštalacijami v hiši, ki izboljša vašo kakovost bivanja in hkrati prihrani pri porabi energije.

Zahteva pametna hiša načrt? Vsekakor! In to dobrega! Posledično boste najlažje poskrbeli zanjo, če se boste na takšen način lotili že same gradnje. To pa kljub temu ne pomeni, da klasična hiša z nekaj premisleka in prilagoditvami ne more postati pravi pravcati pametni dom. Dobri strokovnjaki vam namreč lahko zlahka pomagajo tudi pri tem.

pametni dom

Prednosti pametne hiše

Največja prednost pametne hiše se skriva v tem, da je bivanje v njej zelo kakovostno, a to še zdaleč ni vse. Pametni domovi so namreč tudi varni in varčni.

Vaš pametni dom lahko poskrbi za varčevanje energije, saj intuitivno zazna, kje je energijo mogoče prihraniti. Hkrati pa zaradi svojih lastnosti tudi hitro zazna, kako energijo najbolje izkoristiti. Vse skupaj je mogoče nadzorovati in preverjati tudi od daleč, preko mobilnih telefonov in tablic.

Vse to vam omogoča popolni nadzor nad tem, kaj se dogaja znotraj vašega doma. Ob enem lahko zaradi pametnih inštalacij v hiši  le-ta pripomore k varnosti tako, da od vaše hiše odžene morebitne nepridiprave, kot so vandali in tatovi.

Pametne inštalacije v hiši lahko skrbijo tako za ugašanje in prižiganje luči kot tudi, denimo, za dvigovanje in spuščanje žaluzij. Podobno velja še za ogrevanje, avdio in video opremo in tako dalje.

pametna hiša načrt

Pametne inštalacije v hiši: kako delujejo?

Ko boste gradili pametno hišo, načrt mora biti vaša prioriteta. Samo tako boste namreč poskrbeli, da bo vse tako, kot mora biti. Seveda je priporočljivo, da se o tem posvetujete s strokovnjaki za pametne hiše. Načrt mora biti namreč pripravljen tako za gradnjo ali obnovo kot za pametne inštalacije v hiši. Slednje je še posebej pomembno, saj so le-te nuja, če želite imeti pametni dom.

Le s kakovostnimi pametnimi inštalacijami boste lahko poskrbeli, da bo hiša delovala res intuitivno in izboljšala vašo bivalno kakovost. Poleg tega, da lahko s pomočjo le-teh poskrbite, da se bodo luči v prostorih, ko jih boste zapustili, ugasnile. Da bo sistem poskrbel, da se bodo žaluzije na oknih pravočasno dvignile ali spustile, da zagrejejo ali ohladijo prostor.

Da boste lahko regulirali ogrevalni sistem po svojih željah in potrebah. Ter, da bo vaš pametni dom na intuitivni način reguliral porabo in koriščenje energije. Boste s pametnimi inštalacijami v hiši poskrbeli tudi za varnost.

Poskrbele bodo namreč lahko za:

 • Zapiranje glavnega ventila, če se bo v vaši hiši izlila voda.
 • Senzor izlitja vode, v primeru, da ne boste imeli avtomatskega zapiranja glavnega ventila.
 • S protipožarnim sistemom boste poskrbeli za učinkovito požarno varnost.
 • Inštalacije bodo lahko s svojimi dejanji, kot je prižiganje in ugašanje luči, dvigovanje in spuščanje žaluzij itd. simulirale, da ste doma, tudi, ko vas ne bo. Na takšen način se boste zaščitili pred tatovi in vlomilci.
 • Senzor gibanja, ki vas bo še dodatno opozoril ali se v hiši (ali okrog nje) sprehaja nekdo, ki tam nima kaj iskati.
 • V vsakem trenutku boste lahko na daljavo, z različnimi elektronskimi napravami, poskrbeli, da boste vedeli, kaj se v hiši dogaja. Preverili boste lahko ali so luči ugasnjene, ali ste zaklenili, ali ste ugasnili štedilnik, zaprli vodo in tako dalje.

Poleg varnosti, bo pametna hiša z načrtom za gradnjo in inštalacije izredno dobro skrbela za kakovost vašega bivanja doma. Med drugim boste na takšen način lahko sami izvajali meritve kakovosti vlage, zraka in temperature v prostoru in s tem izboljšali svoje zdravje ter počutje.

pametne inštalacije v hiši

Pametni dom je varčen dom

Glede na to, da v Sloveniji velja, da mora biti vsaka novogradnja skoraj nič energijska hiša, je pametna hiša še toliko boljša izbira. Poskrbela bo namreč za učinkovito rabo energije in da le-te po nepotrebnem ne boste izgubljali.

Pametni dom bo namreč zagotovil upravljanje s senčili, kar vam lahko po eni strani prihrani energijo, ki bi jo morda izgubili s klimo. Po drugi strani pa pripomore k ogrevanju, saj je sončna energija za to zelo učinkovita.

Ker boste lahko upravljali z razsvetljavo, luči ne bodo nikoli ostale prižgane po nepotrebnem. Bodisi zato, ker ste jih pozabili ugasniti, ko ste zapustili dom. Bodisi zato, ker ste jih pustili prižgane medtem, ko ste zapustili zgolj posamezni prostor znotraj hiše. Podobno velja za avdio in video opremo.

Poskrbeli boste lahko za upravljanje toplotne črpalke, ki je izredno ekološki način ogrevanja. Hkrati pa boste lahko upravljali prisilno prezračevanje, če bo to potrebno.

Ker kakovostna pametna hiša z načrtom le-tega upošteva tudi pri gradnji, bo vaš pametni dom že zgrajen tako, da bo varčeval z energijo. To pomeni, da bo poskrbljeno za izolacijo in primerno stavbno pohištvo, kot so, na primer, okna. Pametne inštalacije v hiši pa bodo poskrbele, da boste tudi med bivanjem v njej zadostili vse ekološke zahteve in s tem pripomogli k zdravemu okolju.

prednosti pametne hiše

Zunanje plošče za teraso

Zunanje plošče za teraso | Talne terasne ploščice 64

Zunanje plošče za teraso – zakaj izbrati njih? Ob opremljanju hiše in njene okolice zmeraj gledamo da izbiramo kvaliteto in izgled po našem okusu. Za kvaliteto se odločimo predvsem zaradi dolge trajnostne dobe. Tako bomo lahko ta produkt uporabljali več let. Eden izmed takih produktov so terasne ploščice. Le te menjujemo zelo redko in pri tem gledamo predvsem na kvaliteto.

Večina ljudi talne ploščice za teraso položi le enkrat, saj so le te kar obsežna investicija. Le-te bodo več let krasile našo zunanjo okolico in s tem povezale zunanji slog z notranjo opremo. Zaradi tega je pomembno, da bomo izbrali pravi material, obliko in slog.

Zunanje plošče za teraso

Kako izbrati pravi material za plošče za teraso?

V podjetju Kamen Stožice nam nudijo več materialov in oblik. Tradicionalne vrste, ki jih ponujajo so granit, škrilja, kvarcit, bazalt, peščenjak in drugo. Ti materiali se med seboj razlikujejo po barvi in teksturi, tako da je zelo enostavno najti pravi slog za vsak okus. Nekateri izmed teh materialov imajo bolj hladne podtone, medtem ko so drugi rdečkastih, toplih odtenkov.

Prednost modelov iz kamna je ta, da ima naravni material svoj ton in barvo, ki se razlikuje tudi med ploščami samimi. Tako bomo enostavno in samo s polaganjem ustvarili unikaten izgled. Keramika bo z različnimi vzorci tvorila zanimivo celoto, ki nas bo še bolj povezala z naravo. Ob izbiri naravne zunanje talne plošče za teraso moramo vedeti, da bo to cenovno nekoliko dražje, ampak s tem pridobimo na večnosti. Le-te, bodo kljub različnim trendom vedno ostale privlačne, saj so zelo nevtralnega in vedno aktualnega videza.

Zunanje talne ploščice za teraso

Kaj če izberemo porcelan-gres plošče za teraso?

Zunanje plošče za teraso iz sintranega kamna in porcelana gres imajo zelo podobne lastnosti kot kamen, vendar so le te oplemenitene z dodatnimi tehničnimi lastnostmi. Modele iz porcelan-gres materiala lahko bolj prilagajamo želenim barvam, velikostim, a še zmeraj imajo eleganco materialov na prostem. Talne ploščice za teraso so lasersko rezane in imajo ratificirane robove, ki lepo zaključijo samo površino plošče. S tem bomo teraso bolj poenotili in dobili moderen, minimalističen izgled.

Porcelan-gres ploščice so naredile pravo revolucijo na trgu, saj so s svojimi lastnostmi razširile estetske možnosti. Kot stranka si lahko zaradi tega zaželimo barvo po svoji želji, brez da bi bili omejeni na naravne materiale. Same zunanje plošče za teraso so tudi izjemno odporne in trdne, saj se jih žge na izjemno visokih temperaturah. S tem začne zunanja plošča stekleneti. Zaradi tega se plošče za teraso iz porcelan-gresa le malo krčijo in raztezajo. Ob žganju terasne ploščice pridobijo tudi na nosilnosti, saj zdržijo tudi do 1000 kilogramov.

Zaradi prilagodljivosti same plošče se lahko le te polaga na travo, distančnike ali na pesek. Ob vremenskih razmerah lahko plošče za teraso solimo, odporne so na UV žarke in s tem zagotavljajo da ne bledijo. Tako kot naravni materiali, bodo tudi te zunanje plošče za teraso trajne in lepe vrsto let.

Plošče za teraso

Pomoč pri izbiri zunanje talne plošče za teraso

Podjetje Kamen Stožice se že od leta 1992 ukvarja s prodajo plošč. V več letih delovanja so tako pridobili mnogo izkušenj na področju opremljanja teras. Povedo nam lahko katere zunanje plošče za teraso bi bile primerne za našo okolico, kakšne lastnosti ima material iz katerega so terane ploščice narejene ter kaj pomeni to za trajnost. V ponudbi je ogromna izbira modelov, tudi zelo iskane terasne ploščice 64.

Zelo pomembno jim je, da stranka pred polaganjem vidi kako se plošče za teraso obnesejo v realnosti. Prav zaradi tega so naredili nov razstavni prostor, kjer so položene različne zunanje talne ploščice za teraso v različnih tehnikah polaganja.

Na podjetje Kamen Stožice se lahko obrnemo preko telefonske številke, elektronskega naslova ali celo v živo. Individualno nam bodo svetovali pravi material. Gledali bodo tudi na varnostne dejavnike kot je zdrs, saj ob močnejših padavinah želimo, da zunanje plošče za teraso niso gladke in posledično nevarne. S pravilno izbiro bomo zagotovili varnost, lep izgled in dolgotrajno uporabo.

Terasne ploščice 64

Kaj izbrati?

Vsi zgoraj našteti materiali so izjemno kvalitetni in vzdržljivi. Zunanje plošče za teraso iz naravnega materiala nam nudijo naraven ton, medtem ko nas lahko porcelan-gres ponese v drug slog, živahnih barv in oblik. Vprašanje izbire je tukaj slog, ki ga želimo izpopolniti. Mnogi se odločajo za sive tone, saj z modernističnim, minimalnim izgledom ne moremo zgrešiti.

Po drugi strani pa si nekateri upajo več in svoj slog nadgradijo z zanimivimi odtenki, ki poživijo ambient. Z vizualizacijo produkta v realno okolje, bo nam izbira še mnogo lažja. Tako lahko na sedežu podjetja preverimo kako bi se obnesel predviden slog in ga po potrebah in željah spremenimo.

Sodobne kuhinje

Sodobne kuhinje so prijetne in funkcionalne

Sodobne kuhinje zagotavljajo vaši hiši ali stanovanju prostor, kjer boste resnično uživali, se sprostili ter kuhali kakovostno hrano zase in za vaše najdražje. V preteklosti, ko so poznali še črne kuhinje, so bile kuhinje temen prostor, v sedanjosti pa gre za izjemno svetle prostore in odprte prostore z ogromno delovne površine, odvisno seveda od velikosti vašega doma in kakšno kuhinjo si želite imeti. V podjetju Ga kuhinje imamo na voljo različne vrste kuhinj, kjer lahko izbirate različne barve za kuhinjske elemente, da se bo kuhinja ujemala z ostalimi prostori, tlemi in fasadi, seveda pa se lahko odločite tudi za povsem drugačno kuhinjo v primerjavi z ostalimi prostori, možnosti je res ogromno. Vse sodobne kuhinje v našem programu so izjemno prijetne na pogled in funkcionalne, kar pomeni, da boste uživali ob kuhanju in boste z veseljem preživljali čas v kuhinji. Poleg kakovostnih kuhinj po ugodni ceni vam nudimo tudi dodatke za kuhinjo, različno kuhinjsko opremo, ki jo lahko kupujete naknadno, seveda pa zagotavljamo tudi izdelavo pohištva po meri, v kolikor se odločite za kuhinjo po meri ali pa želite kakšen element dodati kasneje. Prepričani smo, da boste nad našimi kuhinjami navdušeni in vam bomo s kakovostno kuhinjo polepšali kuhanje in preživljanje prostega časa v vašem domu.

Sodobne kuhinje so svetle in prostorne

Kuhinja je že od nekdaj prostor, ki je namenjena pripravi hrane, a v preteklosti je bil to majhen, temen prostor, kjer so imeli na voljo zgolj ognjišče in malo prostora, z razvojem pa so se tudi kuhinje spremenile in sodobne kuhinje so sedaj kakovostne, večje in bolj prostorne. Izbirate lahko med različnimi kuhinjskimi aparati, ki zagotavljajo različne načine kuhanja, obenem pa imate na voljo številne barve za kuhinjske elemente, za razliko od nekoč, ko je »črna kuhinja«, kot že ime pove, bila zgolj črna. Sodobne kuhinje so izjemno svetle, po navadi se nahajajo v prostoru, ki ima večje število oken, tako da lahko uživate ob pripravi hrane tudi brez prižiganja luči, v našem podjetju pa poskrbimo, da boste zadovoljni z izgledom kuhinje in njeno funkcionalnostjo. Pristaši nekoliko tradicionalnih barv se lahko odločite za črne elemente, ki dajo kuhinji pridih preteklosti, spet drugi pa lahko izbirate med živimi, ekstravagantnimi barvami, ki dajejo kuhinjo sodoben videz in celo nekoliko ekstravaganten. Poudariti želimo, da v našem podjetju resnično upoštevamo želje naših strank, jih analiziramo skupaj z njimi, poskrbimo za kakšne popravek, a jih na koncu tudi uresničimo, saj se zavedamo, da je sanjska kuhinja želja velikega števila ljubiteljskih kuharjev, ki radi preživljajo čas v kuhinji. Sodobne kuhinje v podjetju Ga kuhinje so kakovostne, narejene iz trpežnih materialov z dolgo življenjsko dobo, tako da ste lahko ob nakupu popolnoma brez skrbi.

Barve za kuhinjske elemente

V podjetju GA kuhinje na voljo različne barve za kuhinjske elemente in različne kuhinje

Podjetje GA kuhinje je na slovenskem prostoru sinonim za prodajo kakovostnih sodobnih kuhinj, ki zagotavljajo brezskrbno in sproščeno pripravo hrane v vašem domu. Zavedamo se, da ima vsak posameznik svojo najljubšo barvo, ki ga sprošča in umirja, zato nudimo v našem podjetju različne barve za kuhinjske elemente od izjemno svetlih in toplih barv, pa do nevtralnih in črnih pa vse do ekstravagantnih kombinacij, v kolikor ste ljubitelji drugačnosti. Nudimo vam različne vrste sodobnih kuhinj od kotnih kuhinj, ki so primerne za manjše prostore in jih vgradimo, kot že ime pove, v kot in tako optimiziramo prostor pa vse do velikih sodobnih kuhinj z otokom, kjer boste imeli ogromno prostora za pripravo hrane. Prepričani smo, da bo vsakdo našem primerno kuhinjo zase, v kateri bo užival in pripravljal kakovostne obroke zase in za svoje najdražje. Ni namreč lepšega kot s prijatelji ali z družino pripraviti dobro večerjo, slasten zajtrk ali družinsko kosilo in se podružiti ob dobri hrani in pijači. Verjamemo, da bodo naše kuhinje pripomogle k dobremu vzdušju in kakovostnemu preživljanju časa v kuhinji. Prelistajte naš katalog in izberite vašo najljubšo barvo za kuhinjske elemente.

Sodobne kuhinje na voljo po ugodni ceni

Nakup kuhinje je pogosto zapleten in dolgotrajen proces, saj se moramo odločiti, kako bo celoten prostor izgledal, obenem pa ne vemo, kam bi postavili kuhinjsko opremo, kje bo stal štedilnik, pomivalni stroj in ostale stvari. V podjetju GA kuhinje se zavedamo problema, zato ga poizkušamo rešiti s pomočjo, svetovanjem in predlogi, upoštevajoč seveda vaše želje. Končni rezultat je funkcionalen prostor po vaši meri, kjer boste uživali in vam bo prijetno, obenem pa bo sodobna kuhinja izgledala prečudovito. Nudimo vam različne vrste kuhinj od sodobnih kuhinj do kotnih kuhinj, vse kuhinje v našem programu pa so na voljo v ugodnem razmerju med kvaliteto in ceno. Verjamemo, da boste nad našimi cenami navdušeni, saj ne glede na to, da gre za visok enkraten nakup, nudimo ugodne cene. Za več informacij nas kontaktirajte in z veseljem vam bomo prisluhnili in vam pomagali.

Tlakovci vzorci polaganja

Tlakovci in plošče za tlakovanje dvorišč, teras in vrta

Tlakovanje je stara tehnika, ki so jo uporabljali že naši predniki Rimljani in je prav zaradi izjemne funkcionalnosti še vedno zelo priljubljen način za popestritev dvorišč, trgov, vrtov, poti, teras, dovozov in ulic. Tlakovci in plošče za tlakovanje se namreč ponašajo z vrsto izvrstnih lastnosti, s katerimi se ne more primerjati noben drug način ustvarjanja zunanje talne površine.

V zadnjem času se ljudje vse pogosteje odločajo tudi za polaganje plošč na terasi ali urejanje vrtnih poti s tlakovci. Vzorci polaganja oziroma tlakovanja, različni materiali barve in oblike pa vam dajejo možnost, da se vaša ideja uresniči v celostni meri. Najbolje pa je, da se pred nakupom tlakovcev posvetujete s profesionalnim tlakovalcem, ki vam bo pomagal poiskati tlakovce ali prane plošče, v skladu z vašimi estetskimi, cenovnimi in tehničnimi pričakovanji.

 

Uresničite svojo idejo z edinstvenimi tlakovci ali pranimi ploščami

Načrtovanja zunanje talne površine se je potrebno lotiti res premišljeno. Najprej se moramo vprašati kje za kakšen namen se bo nova talna površina uporabljala, kakšne estetske vrednosti od nje pričakujemo in koliko denarja želimo v celoten projekt vložiti. Zagotovo je eden najbolj priljubljenih načinov za opremljanje zunanjih površin – tlakovanje. Tlakovci in plošče imajo namreč edinstvene lastnosti, ki bodo zagotovile vsem vašim željam in potrebam.

polaganje plošč na terasi

 

Tlakovci in plošče iz različnih materialov

Tlakovci in plošče so postali izjemno priljubljen način za ustvarjanje estetske in trpežne zunanje podlage. Najpogosteje so narejeni iz betona, vse pogosteje pa ljudje posegajo tudi po kamnitih in lesenih tlakovcih ali pranih ploščah. Vsekakor pa je pomembno, da izberete takšne tlakovce, ki se bodo skladali z arhitekturno podobo okolice.

 

Unikatne, zanimive oblike, barve in dimenzije tlakovcev in plošč

Ob besedi tlakovanje si gotovo večina predstavlja navadne, sive kvadratne tlakovce. Takšni tlakovci res morda zvenijo nekoliko dolgočasno in monotono, vendar pa je na srečo na voljo veliko število tlakovcev in plošč za tlakovanje različnih oblik, dimenzij in barv. Izbirate lahko med sivimi, opekastimi, rdečimi, črnimi, belimi in rumenimi tlakovci in ploščami. Arhitekturno podobo vrta, trga ali dvorišča lahko popestrite s tlakovci ali pranimi ploščami zaobljenih oblik, ki dajejo nežnejši in unikatnejši videz.  V zadnjem času je izjemno priljubljeno tudi polaganje plošč na terasi, saj omogoča enostavno vzdrževanje tal in urejen videz.

Plošče za tlakovanje

Edinstvene lastnosti tlakovcev in plošč so navdušile prav vsakogar

Se še vedno sprašujete zakaj izbrati tlakovce ali plošče? Tukaj so edinstvene lastnosti, ki bodo odpravile vsak vaš pomislek:

 • Hitra in enostavna montaža
 • Dolga življenjska doba
 • Odpornost na vremenske pojave
 • Pester izbor barv
 • Tlakovci in plošče iz različnih materialov
 • Različne dimenzije in oblike
 • Enostavno čiščenje
 • Funkcionalnost
Svetlobne kupole in svetlobni trakovi

Kaj so svetlobne kupole? Predstavljajo naraven način osvetljevanja prostora

Kaj so svetlobne kupole? Predstavljajo način osvetljevanja prostora z naravno dnevno ali bolje sončno svetlobo. Zdrava naravna sončna svetloba velja za prijaznejšo obliko osvetlitve prostora. Z njo se zagotovi zelen in ekološki način pridobivanja dnevne svetlobe, kar pomeni manjšo porabo umetne razsvetljave ter posledično električne energije. Prednost uporabe svetlobne kupole je tudi v možnosti naravnega načina prezračevanja ter deluje tudi kot zelo dobra protipožarna varnostna zaščita.

Prednost tovrstne osvetlitve prostora je tudi v varovanju prostora pred različnimi zunanjimi vplivi, kjer lahko govorimo o mokrih padavinah, različnem hrupu in prahu, ki prihaja iz okolice. Zelo pogosto pa imajo ob svoji funkcionalnosti služijo tudi kot izjemen estetski izdelek, ki je opazen daleč naokoli. Najpogosteje svetlobne kupole nameščamo za namen osvetljevanja velikih prostorov z velikimi strešnimi površinami, ki so najpogosteje ravne. S tem se zagotovi največja razpršenost naravne sončne ali dnevne svetlobe po prostoru. Kupole in trakovi veljajo zaradi vgradnih materialov za lahko in enostavne za vgradnjo.

Naravna osvetlitev prostorov je tako najpogosteje uporabljena za osvetljevanje trgovskih centrov, poslovnih objektov, ateljejev, skladišč oz. industrijskih objektov, športnih dvoran, mansardnih stanovanj in razstavnih razstavišč. Vse to so razlogi, zakaj so svetlobne kupole in svetlobni trakovi tako popularna izbira osvetlitve prostorov, saj zagotavljajo boljše počutje vseh uporabnikov, ki se nahajajo v določenem prostoru pod izbrano svetlobno kupolo. Svetlobni trakovi pa poskrbijo za dobro prepustnost in razpršenost naravne svetlobe v osvetljenem prostoru. Od svetlobne kupole se razlikujejo predvsem po svojem videzu in velikost, saj so večji in daljši ter jih srečamo pri osvetljevanju večjih objektov.

Kaj so svetlobne kupole in kaj svetlobni trakovi

 

Svetlobne kupole in svetlobni trakovi: ravna, ukrivljena, kupola in svetlobniki

Svetlobne kupole in svetlobne trakove lahko na objekte namestimo na veliko različnih načinov, kjer imamo več različnih steklenih kombinacij. Prva je osvetlitev prostora z ukrivljenim steklom, ki se najpogosteje ogradi na ravno površino objekta. Zunanje steklo je pogosto debelo okoli 6 mm, katero najpogosteje sega preko nosilnega okvirja in je odporno na različne zunanje mehanske vplive. Njena posebnost je dobra izolacija hrupa dežnih kapljic ali toče ter zagotavljajo visoko kakovost pred povečano toploto.

Druga vrsta osvetlitve prostora je z ravnim steklom. Slednjo se najpogosteje vgradi na strehe z naklonom do 15 stopinj, katero zunanje steklo v debelini znaša 4 mm. Velja za mehansko odporno na različne zunanje vplive in poškodbe, saj je obdano z aluminijastim okvirjem, ki zagotavlja homogeno povezanost s streho. Tretja skupina so okna s kupolo, ki veljajo za naprednejšo različico na ravnih strehah, kateri namen je predvsem na estetiki. Zagotavlja pokritost z nosilnim okvirjem in je na voljo v prozorni ali mlečni izvedbi prepuščanja svetlobe in je narejena iz odpornega akrila. Zelo pogosto pa lahko srečamo kombinacije senčil in svetlobnika, ki zagotavljajo primerno prilagajanje svetlobe v prostoru. Omenimo pa še okna, ki ponujajo izhod in dostop na ravno strešno površino ter se odpirajo do 60 stopinj.

 

Svetlobne kupole lahko odpiramo na različne praktične načine

Svetlobna kupola zagotavlja boljšo naravno osvetlitev prostorov. Praviloma na tržišče ponuja pestro izbiro različnih velikosti, dimenzij in izvedbe, kjer glavno vlogo igra tip strešne kritine oz. morebitna strešna kritina. Kupci lahko pri nakupu izbirajo med prozorno kupolo, barvno strešno svetlobno kupolo, prosojnim akrilnim steklom ali polnim polikarbonatom. Vsaka ima svoje prednosti in slabosti, katera vplivajo na svetlobni in toplotni prodor v notranjost prostora, ki ga želimo karseda dobro osvetliti. Svetlobne kupole pa se razlikujejo tudi po načinu odpiranja. Najpogosteje govorimo o svetlobnih kupolah, ki so fiksne in jih ni mogoče odpirati.

Druge možnosti pa so ročno, električno in pnevmatsko odpiranje. Pri ročnem odpiranju govorimo o kompletu, kjer je priložena vretena in teleskopska palica ter je namenjena zgolj osnovnemu prezračevanju prostora in delni naravni osvetlitvi prostora. Teleskopska ročica je dolga v dolžini do 2m. Pri električnem načinu odpiranja govorimo o uporabi elektromotorja, kjer ni potreba uporabe človeške sile. Pri pnevmatskem načinu odpiranja pa govorimo o kombinaciji drugih pametnih mehanizmov kot so odvajanje dima, odvečne toplote, slabega zraka in velike vlažnosti.

Svetlobne kupole

 

Kaj so svetlobne kupole? Izkušeni strokovnjaki poznajo odgovor na to vprašanje

Svetlobne kupole, trakove ter osvetlitve prostorov nudijo v podjetju Lesokras s sedežem v Litiji. S svojimi dolgoletnimi izkušnjami na številnih področjih in kakovostnim znanjem strokovnjakov so si prislužili zaupanje velikega števila strank po celi Sloveniji. Podjetje ponuja dobavo in montažo vseh vrst svetlobnih kupol in trakov, vključno z izdelavo izrezov v streho in kleparskimi zaključki, poskrbi pa tudi za kakovostno izdelavo in montažo pohištva po meri. Podjetje tako dobavlja in zmontira vse vrste odpiralnih mehanizmov, z vsemi potrebnimi dodatki in zaključki. Tako nudijo kvalitetne, hitre in poceni storitve za svoje kupce in naročnike. Njihove svetlobne kupole in strešni svetlobni trakovi tako poskrbijo za naravno osvetlitev prostora. Za več informacij in povpraševanje jih kontaktirajte, kjer tudi najdete celotno ponudbo njihovih storitev in produktov, del katere so tudi svetlobne kupole in svetlobni trakovi. Saj velja naslednje, da je naravna svetloba iz strehe boljša kot svetloba, ki je pridobljena s strani preko oken.

Izvedba ravne strehe je delo za kakovostne izvajalce

Ravne strehe postajajo vse bolj priljubljene, saj jih ljudje izberejo kot kritino za najrazličnejše objekte. So moderna arhitekturna rešitev za novodobno gradnjo, pri oblikovanju domov, poslovnih zgradb in industrijskih objektov. Ravne strehe namreč omogočajo številne možnosti uporabe in oblikovanja, poleg tega, pa veljajo za minimalističen in najbolj estetski slog kritine. Kljub temu, da je videti enostavna, pa izvedba ravne strehe zahteva dobro poznavanje njenih specifik, ki se kažejo tako pri izolaciji, kot pri gradnji nosilnih konstrukcij.

Pri ravnih strehah je, še bolj kot pri poševnih, pomembno dobro tesnjenje, saj voda z njih odteka počasneje in lahko kar hitro pride do zamakanja. Da se to ne zgodi, je pomembna uporaba kakovostne kritine za ravne strehe in strokovni izvajalci, ki za svoje delo tudi jamčijo.
Pri izvedbi ravne strehe, se uporabljajo različni materiali, katere je potrebno prilagoditi glede na posamezni objekt ter na področje kjer je zgradba postavljena. Včasih so se za takšne kritine odločali le na predelih z močnimi vetrovi, danes pa jih je sodobni trend ponesel povsod po Sloveniji. V podjetju Šircelj izolacije d. o. o. se poslužujemo modernih tehnik in tehnoloških trendov ter se trudimo maksimalno prilagoditi željam strank, ki nas za izvedbo ravne strehe najamejo. Radi se spopademo z novimi izzivi in se ne ustrašimo zahtevnih naročnikov, ki vedo kaj hočejo.

Ravne strehe - sestava

Sestava ravne strehe – kakšna je najboljša kritina

Pri ravni strehi veljajo popolnoma drugačni standardi pri izvedbi, kot pri poševni, saj je potrebno dobro poskrbeti za pravilno odtekanje vode ter za kvalitetno hidro in termoizolacijo.

Hidroizolacijska plast prekriva toplotno izolacijo, pod katero se položi položena parna zapora. Še pred položitvijo parne zapore, pa mora biti podlaga dobro osušena in premazana z bitumensko zaščito. Takšna sestava je zelo pomembna zato, da se prepreči prehod vodne pare v toplotno izolacijo, saj lahko ta zelo hitro izgubi na kvaliteti. Obstajajo še drugi načini izvedbe ravne strehe (npr. klasična obtežena ravna streha ali obrnjena, kjer njena sestava poteka v obratnem vrstnem redu), vsem pa je skupno to, da morajo biti izdelane natančno in iz kakovostnih materialov.

Ravne strehe pa niso popolnoma ravne, saj morajo tudi te imeti določen naklon (2%), da lahko voda z njih odteče. Pri izvedbi ravne strehe, je potrebno nameniti pozornost tudi toplotni izolaciji, ki preprečuje uhajanje toplote v hladnih mesecih in vdor vročine v objekt poleti.

Če imate vprašanja v zvezi izvedbe, sestavi ali kritini, nas pokličite. Upamo si trditi, da smo izvajalci, ki ravne strehe dobro poznamo, zato vam bomo s pomočjo strokovnega znanja in mnogih izkušenj, z lahkoto odgovorili ter vam svetovali.

Page 1 of 2

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén